Prettige kennismaking met 75-plussers in Rijndijk

20 februari 2019

In het najaar van 2018 zijn 46 welzijnsbezoeken afgelegd bij inwoners die 75 jaar of ouder zijn en zelfstandig wonen. Zo is een goed beeld verkregen van de vraagstukken en uitdagingen waarvoor senioren op die leeftijd komen te staan.  

Prettig Ouder Rijnwoude
Zorg- en welzijnsorganisaties werken sinds kort samen onder de naam ‘Prettig Ouder worden in Rijnwoude”. Tom in de Buurt (welzijn en zorg in de wijk), Activite, Allcura, Wijdezorg (zorg aan huis), Habeko wonen (sociale huur), Participe (participatie en activering), Actief Rijnwoude (activiteiten en individuele diensten) en de gemeente Alphen (seniorenbeleid) willen ouderen via deze samenwerking nog beter ondersteunen in een gezond, actief en zelfstandig leven. De prettige kanten  van het ouder worden staan daarbij centraal. 

Welzijnsbezoeken
Om te beoordelen of het huidige aanbod aan huisvesting, ondersteuning, zorg en activiteiten aansluit op de behoeften zijn interviews gehouden met inwoners van 75 jaar en ouder. Als pilot is gekozen voor inwoners uit Hazerswoude-Rijndijk. De bedoeling is de welzijnsgesprekken ook in de andere dorpen af te leggen. Onder leiding van Saskia Heemskerk is een groep van 20 vrijwilligers getraind in het afnemen van de interviews. Er werden vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen, zoals lichamelijk en emotionele gezondheid, huisvesting, kosten van de zorg, dagbesteding en de rol van ondersteuning en activiteiten van buitenaf.

Veel verschillende situaties
Christine Gunning (65) uit Koudekerk aan den Rijn is een van de vrijwilligers die bezoeken heeft afgelegd. “Ik heb vier interviews gedaan, 2 met een echtpaar en 2 met iemand die alleenwonend is.  Het waren vier totaal andere situaties en karakters van mensen, waardoor in mijn gesprekken al diverse dillema’s en vraagstukken naar voren kwamen”, vertelt Christine Gunning. “Zo staat een van de echtparen voor de keus hun ruime huis met tuin waar zij altijd samen hebben gewoond te verruilen voor een appartement. Zij zien daar wel tegenop, maar vinden het aan de andere kant fijn deze onvermijdelijke stap nu te nemen, nu zij dat nog samen kunnen doen”. Ook bemerkte Gunning grote verschillen in wat mensen nog buiten de deur willen en kunnen doen. “De een is heel tevreden met weinig activiteit en wil een zo rustig mogelijk leven, waar een ander zich daarin juist eenzaam voelt. Wanneer men een handicap krijgt, speelt vaak ook schaamte een rol.  Dat kan mensen ervan weerhouden om aan activiteiten deel te nemen”.

Vervolg?
“De ouderen die ik heb gesproken leven allemaal in het hier en nu en kijken niet ver vooruit. Hun leven kan echter van de ene op de andere dag ingrijpend veranderen en dan is het belangrijk dat er een goed vangnet is”, vervolgt Gunning.  “Het bezoek is ook een momentopname en ik zou daarom de mensen die ik nu geïnterviewd heb graag over een jaar of 2-3 weer een keer willen spreken om te zien hoe het hen in de tussentijd is vergaan en of hun behoeften zijn veranderd.”  

Uitkomsten onderzoek
Saskia Heemskerk zal de bevindingen van de welzijnsbezoeken en de vervolgacties namens het samenwerkingsverband presenteren op een informatiebijeenkomst op 6 maart. Maar er is meer interessants: “We presenteren ook een routekaart waarop alle soorten ondersteuning en zorg voor ouderen in kaart is gebracht met Tom in de Buurt als centraal contactpunt. Ook is er een informatiemarkt waarop alle lokale organisaties die zich op zorg en welzijn van ouderen richten, zichzelf presenteren”.

Informatieve bijeenkomst
U bent van harte welkom op de voorlichtingsbijeenkomst met informatiemarkt in Hazerswoude-Rijndijk. Deze vindt plaats op 6 maart in Het Anker aan de Chopinlaan van 14.00 – 16.00 uur. Voor meer informatie, maar ook om u aan te melden voor vervoer naar Het Anker, kunt u contact opnemen met Tom in de Buurt, telefoon: 088 – 900 4567.