Samen aan een nieuw dorpshuis werken

Uit: Groene Hart Koerier van 15 januari 2020

Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost, de bibliotheek Rijn en Venen, Tom in de Buurt en diverse stichtingen die activiteiten organiseren voor jong en oud vinden het essentieel om juist met elkaar en met de inwoners aan een dorpshuis voor de toekomst te bouwen.

In Hazerswoude-Rijndijk is de huisvesting van maatschappelijke organisaties en van stichtingen en verenigingen zonder eigen honk verdeeld over diverse locaties. Dat is niet ideaal. Om maatschappelijke en financiële redenen heeft het de voorkeur dat iedereen bij elkaar in een gebouw komt te zitten. Dat is voor de inwoners praktisch, goed voor de onderlinge samenwerking en de enige manier om een breed spectrum aan activiteiten voor jong en oud betaalbaar te kunnen aanbieden. Het Anker is hiervoor niet het geschikte gebouw. Niet iedereen past erin. Het gebouw is architectonisch uniek, maar niet toegerust (te maken) op multifunctioneel gebruik door een combinatie van vaste bewoners en gebruikers. Die conclusie heeft de gemeente getrokken op basis van hun onderzoek bij alle dorps-en buurthuizen in Alphen aan den Rijn. Het Anker wordt daarom gesloten als dorpshuis en er wordt een nieuw dorpshuis gebouwd. In de tussentijd wordt de voormalige Rhijnenburchschool ingericht als tijdelijk dorpshuis.  

Krachten bundelen
“De weg die eind vorig jaar is ingeslagen vinden wij als Dorpsoverleg een goede aanpak, namelijk als eerste stap de voorbereidingen treffen om de voormalige Rhijnenburchschool als tijdelijk dorpshuis in te richten en vervolgens met zoveel mogelijk betrokken partijen hier op proef samen te wonen en met elkaar en de inwoners de plannen voor een nieuw dorpshuis te ontwikkelen. Dit ingeslagen traject wordt door de gemeente ook gegarandeerd en gefaciliteerd,” zegt Bernadette Verhoef van het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost. “We wachten af wat er uit het plan komt van de nieuwe stichting die Het Anker als dorpshuis wil kopen. We gaan ondertussen gewoon verder met de voorbereidingen voor een gezamenlijke voorziening. Wij zouden het als dorpsoverleg jammer vinden als een deel van de verenigingen de komende jaren een eigen weg inslaat. Dat komt de realisatie van een gezamenlijk dorpshuis niet ten goede. Want voor een klein dorp als Hazerswoude-Rijndijk staan we het sterkst door alle krachten te bundelen.”

Breed aanbod al beschikbaar
“De activiteiten die op de wensenlijst van de nieuwe stichting staan, worden al georganiseerd door de maatschappelijk organisaties en vrijwilligersstichtingen die in het dorp actief zijn”, geeft Richard Brommers, voorzitter van de Stichtingen Jeugdwerk/Rode Wip, aan. “Ik zie niet wat de toegevoegde waarde voor de inwoners is als de Rotary dat ook zelf allemaal gaat organiseren. Met ons als bestaande organisaties en stichtingen heeft de nieuwe stichting hierover ook nooit contact gezocht.” Hester van Beek, directeur van de bibliotheek voegt daaraan toe: “Bij de bibliotheek Rijn en Venen werken in 10 vestigingen ruim 400 vrijwilligers, die wij opleiden en professioneel begeleiden voor een scala aan taken. Want bibliotheken anno 2020 hebben een brede maatschappelijke opgave en zijn er echt niet alleen maar voor het uitlenen van boeken”. Ook de vrijwilligers van Tom in de Buurt worden met cursussen en begeleiding toegerust op hun gespecialiseerde taken. “Wij zijn als team van 10 professionele wijkcoaches trots op de ondersteuning die ons team in de afgelopen jaren heeft neergezet. Wij begeleiden mensen boven de 18 met verschillende hulpvragen individueel, geven trainingen aan groepen en ondersteunen bij activiteiten en burgerinitiatieven in alle dorpen. Ook onze vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het aanbod van activiteiten voor onze doelgroep. De verantwoordelijkheid om het vrijwilligerswerk in het tijdelijke dorpshuis te coördineren nemen wij als wijkcoaches dan ook graag voor onze rekening”.

Tijdelijk dorpshuis
Het voorbereidingstraject om een tijdelijk dorpshuis in te richten in de voormalige Rhijnenburchschool gaat als gepland verder. In de periode januari-maart vindt volgens de organisatie een intensief traject plaats onder leiding van een architectenbureau dat gespecialiseerd is in het helpen creëren van een open en uitnodigende sfeer in publieke gebouwen. Dit begint met een bijeenkomst waarin de vaste bewoners van de school (bibliotheek, wijkzorg en buitenschoolse kinderopvang) samen met vertegenwoordigers van geïnteresseerde gebruikersorganisaties (met activiteiten voor jeugd, volwassenen, senioren en specifieke doelgroepen) vaststellen wat de eisen en wensen zijn. Ook inwoners zullen in een paralleltraject betrokken worden. Vervolgens ontwikkelt een kleinere groep in intensieve workshops met elkaar het plan hoe men in de school gaat samenwonen. “Wij hopen dat ook de huidige gebruikers van Het Anker willen blijven meedenken over het tijdelijke en toekomstige dorpshuis. Zij kunnen wat ons betreft voorlopig ‘op twee paarden wedden’ en ook meedoen in het traject.  Want samen staan we het sterkst in onze inzet voor de inwoners van Hazerswoude-Rijndijk en omgeving,” aldus de organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *