Werkplek in de rugzak

Sinds enige tijd zijn in Rijnwoude nieuwe jongerenwerkers vanuit de samenwerkingsorganisatie BOOST actief. De taak van Simone en Wolter is uit te vinden waaraan jongeren in onze dorpen behoefte hebben. Daarvoor zoeken zij hen actief op.

Chillen is nuttig
Voor Simone van Dijk en Wolter Dijkstra zijn alle plekken in de Rijnwoude-dorpen waar jeugd en jongeren tussen de 10 en 27 bij elkaar komen ‘om te chillen’ hun werkplek. “Veel volwassenen hebben bij chillen het beeld van nutteloos rondhangen, maar dat is zeker niet wat het is”, vertelt Wolter. “Het bij elkaar komen is een belangrijke sociale gebeurtenis waar jongeren leren hun eigen rol te spelen in een groep en van alles van elkaar leren. Voor een deel gebeurt dat ook op school en bijvoorbeeld op een sportclub, maar juist ook in losse groepsverbanden op plekken die ze zelf uitkiezen.” Soms leidt dit tot overlast. Taak van de jongerenwerkers is ook de jongeren dan aan te spreken op hun verantwoordelijkheden hierin.

Stimuleren
“Onze rol is de jongeren zelf actief op te zoeken op de plekken waar ze bij elkaar komen en met ze in gesprek te gaan”, vult Simone aan. “We spreken met hen over zaken waar zij tegenaan lopen zoals school, seksualiteit, werk, familie, pesten en relaties. We horen ook graag wat zij missen in hun omgeving als het gaat om activiteiten en mogelijkheden tot ontmoeting. Samen met de jongeren proberen we dan dingen voor elkaar te krijgen met als doel dat zij geholpen worden om hun talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen”, aldus Simone. “Bijvoorbeeld met jongeren die geen lid zijn van een vereniging zoeken we samen naar interessante activiteiten. Of we brengen ze in contact met vrijwilligersorganisaties om zelf iets te organiseren”, vervolgt Wolter.

Flex- en netwerkers
De jongerencoaches onderhouden nauw contact met de sportclubs en vrijwilligersorganisaties die activiteiten voor jeugd en jongeren organiseren, maar ook met de hulpverleners die actief zijn in de regio. “Wij zijn geen hulpverleners, maar er juist op gericht problemen bij jongeren te voorkomen of deze vroegtijdig te signaleren.  Als iemand hulp nodig heeft kunnen we ondersteunen in het leggen van contact met hulpinstanties”, vertelt Simone.  Beide hebben geen vaste werkplek, maar zijn netwerkers die van de ene jongerenplek naar de andere gaan op flexibele werktijden. Werkoverleg houden ze altijd bij Tom in de Buurt of bij Go!voorjeugd. Mochten zij iets met een van deze organisatie willen bespreken of andersom, dan gebeurt dat zo vanzelf. Ook met de gebiedsadviseurs van de gemeente of de wijkagent kunnen ze daar afspreken. “Onze werkplek hebben we altijd bij ons in een rugzak,” vertellen ze lachend.

Vragen
“Als jongerenwerkers  proberen wij zo goed mogelijk in beeld te krijgen waaraan behoefte is en stimuleren we zowel de jongeren tot activiteiten als de verenigingen en stichtingen om met elkaar  een passend aanbod te doen. Vragen hierover aan Simone en Wolter? Zij zijn te vinden via Facebook en Instagram (jongerenwerkrijnwoude). Simone is verder bereikbaar via of 06-48384184 en Wolter via of  06-47094455.

Bron: Groene Hart Koerier, 11 juli 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *