Intro

Hazerswoude-Rijndijk, een fijn dorp om te wonen

Hazerswoude-Rijndijk is een dorp met twee gezichten. Je vindt er -zowel in het type woningen als bij de inwoners- nog het dorpse karakter terug: oude boerderijen, landelijke vergezichten en hechte gemeenschappen die op elkaar letten. Andere delen van het dorp hebben eerder het karakter van een stadswijk waar mensen meer op zichzelf leven. Sinds 1960 zijn daar nieuwe inwoners ‘van buiten’ neergestreken vanwege de plezierige leefomgeving en de gunstige ligging voor werken in de Randstad. Voor deze mix van bewoners van alle leeftijden en achtergronden vormen de aangename leefomgeving en het hoge niveau van voorzieningen het geheim achter de aantrekkelijkheid van het dorp. Dat willen we daarom nu en in de toekomst graag behouden.

Het netwerk heeft tot doel de samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en inwoners van het dorp te faciliteren. Via deze website bieden wij hiervoor een platform door alle betrokkenen, zoals  organisaties, stichtingen, verenigingen en ondernemers aan elkaar en bij de inwoners bekend te maken. Onder het kopje voorzieningen treffen inwoners en aanbieders elkaars gegevens. Onder initiatieven en projecten kunnen activiteiten aan elkaar gepresenteerd worden die tot doel hebben onze leefomgeving en het hoge niveau van voorzieningen op pijl te houden en aan te passen aan zich in de tijd veranderende behoeften.