Blij met de goede samenwerking!

Tom in de Buurt Rijnwoude en Actief Rijnwoude werken nu een aantal jaar samen in het organiseren van activiteiten voor inwoners die ondersteuning zoeken, of gewoon gezelligheid bij elkaar. Beide organisaties zijn dik tevreden over deze samenwerking. Ze versterken elkaars functie en ontvangen vooral positieve reacties van de inwoners.

 

 

 

 

 

Vóór de fusie met de gemeente Alphen aan den Rijn was de Stichting Actief Rijnwoude al aanwezig in de regio als vrijwilligersorganisatie. “Wij zetten er met onze activiteiten op in dat ouderen en volwassenen die ondersteuning nodig hebben, deze op een laagdrempelige manier kunnen krijgen van mensen uit de buurt en samen gezellige activiteiten kunnen doen”, vertelt Frans Ebben, voorzitter van het bestuur van Actief Rijnwoude. “Zeker nu ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, is het risico aanwezig dat sommigen in een isolement terechtkomen en dat willen we graag voorkomen. Met onze activiteiten proberen we daarom vooral preventief te werken”. Actief Rijnwoude organiseert de activiteiten altijd samen met andere hulporganisaties of lokale ondernemers. “We nodigen niet alleen ouderen, maar ook jongere inwoners die er alleen voor staan, uit om sociaal actief te blijven”, vult Saskia Heemskerk aan, een van de kerncoördinatoren van Actief Rijnwoude.

Het centrale loket voor alle hulpvragen
Tom in de Buurt is ―in opdracht van de gemeente― in 2015 gestart als het centrale punt in de wijken en dorpen van Alphen waar mensen met een hulpvraag terecht kunnen. “Wij zijn er voor de inwoners die ondersteuning nodig hebben op lastige momenten in hun leven” vertelt Patty Groen, een van de wijkcoaches. “We hebben een team van 12 wijkcoaches die actief zijn voor de vier dorpen en die begeleiden inwoners bij een hulpvraag rond bijvoorbeeld echtscheiding, rouw en verlies, het op orde krijgen van de financiën, een gezond dagritme vinden, mantelzorg of eenzaamheid. Er zijn geen kosten aan onze hulp verbonden en men heeft ook geen verwijzing of indicatie nodig. Wij geven individuele begeleiding bij de mensen thuis, maar bieden ook cursussen aan in groepsverband. En blijkt er gespecialiseerde hulp of zorg nodig te zijn die buiten onze mogelijkheden liggen, dan zorgen wij ervoor dat die er via andere instanties komt”, aldus Groen. “En we hebben korte lijnen met andere hulporganisaties, de jongerenwerker en de wijkagent”. Tom in de Buurt heeft een centraal wijkcentrum in Hazerswoude-Rijndijk en houdt daarnaast spreekuren op locatie in de andere dorpen.

Unieke aanpak van zorg en welzijn
Met de gekozen opzet van wijkgericht werken in zorg en welzijn loopt Alphen aan den Rijn voorop in Nederland. “Ze komen vanuit andere gemeentes bij ons kijken hoe we dit aanpakken”, vertelt wijkcoach Elly van Doijewaard. Ook andere activiteiten worden in Alphen op wijk/dorpsniveau aangeboden via de samenwerkingsorganisatie BOOST. Die richten zich vooral op de ontwikkeling van talenten en een gezonde leefstijl en zorgen ervoor dat iedereen van jongs af aan en vanuit elke culturele achtergrond kan meedoen via activiteiten op het gebied van onder meer educatie, de bibliotheek, sport en cultuur.

Op de kaart gezet
Als nieuwe organisatie moest Tom in de Buurt zichzelf nog wel op de kaart zetten in onze dorpen. “Dat hebben we onder andere gedaan door activiteiten te organiseren met vrijwilligers”, vertellen de wijkcoaches. “Zo is er het mammacafé, de buurtmoestuin, de ruil- en de cadeauwinkel en zijn er wisselende creatieve workshops. Daarnaast hebben we activiteiten en projecten georganiseerd samen met Actief Rijnwoude en dankbaar gebruik kunnen maken van het netwerk dat zij al hadden bij de inwoners en organisaties in de dorpen”. De buurtkoffie, het lunchwandelen en maaltijden met elkaar per dorp zijn voorbeelden van deze succesvolle samenwerking. “Voordeel ervan is ook dat we een mix van doelgroepen hebben kunnen bereiken”.

Wacht niet met hulp vragen
“Belangrijk is dat iedereen in onze dorpen zo lang mogelijk actief kan blijven meedoen”. Dat kan volgens Heemskerk niet zonder vrijwilligersactiviteiten en zo nodig professionele hulp. “In de dorpen houden de mensen elkaar beter in de gaten dan in de stad en is op je buren letten vanzelfsprekender. Aan de andere kant houden mensen de problemen hier langer achter de voordeur. Maar hoe eerder iemand voor hulp aanklopt bij ons, hoe beter”, vult Groen aan. Zowel Actief Rijnwoude als Tom in de Buurt hopen de inwoners ―mede via de activiteiten― over een drempel te helpen om tijdig professionele hulp te vragen als dat nodig is.

Inzet voor de dorpen
De participatiewet vraagt mensen met een bijstandsuitkering om een wederdienst naar vermogen te leveren in de vorm van vrijwilligerswerk. Deze ‘inzet’ loopt via Tom in de Buurt. “Als wijkcoaches bekijken wij samen met de cliënt welke talenten deze zou kunnen inzetten en zoeken daarbij een passende vrijwilligersrol bij een van de organisaties die in Rijnwoude actief zijn”, vertelt Groen. Voor de een is dat meedoen met de klussendienst van Actief Rijnwoude en een ander heeft plezier in het maken van een wandeling met iemand uit een verzorgingshuis. “Het mes snijdt zo aan twee kanten. De mensen zonder werk blijven actief en krijgen nieuwe contacten met collega vrijwilligers en dorpsgenoten en helpen tegelijkertijd anderen om ook actief te kunnen blijven”. Ook op het gebied van werving en scholing van vrijwilligers werken de beide organisaties samen. Actief Rijnwoude heeft het Vrijwilligerscollege Rijnwoude opgericht om vrijwilligers op tal van terreinen bij te scholen. Tom in de Buurt houdt iedere dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur een spreekuur voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk.

Informatie
U kunt elke werkdag Van 9.00 – 17.00 uur binnenlopen bij het Wijkcentrum van Tom in de Buurt aan de Joseph Haydnlaan 5 (naast de bibliotheek) in Hazerswoude-Rijndijk. Spreekuren zijn er in Hotel Groenendijk (maandag in de even weken van 15.00 – 17.00 uur), in de Driehof in Hazerswoude-Dorp (iedere donderdag van 13.30 uur tot 14.30 uur), in het Allcura gebouw in Benthuizen (donderdag in de oneven weken van 13.00 – 14.00 uur) en in de apotheek in Koudekerk aan den Rijn (iedere woensdag van 09.00 – 10.30) U kunt ook bellen naar 088 900 4567 voor een afspraak.

Actief Rijnwoude heeft een kerncoördinator per dorp. Voor Koudekerk aan den Rijn is dat Hetty Visser (06-82743927), voor Hazerswoude-Dorp Linda Timmermans (06-30341532), voor Benthuizen Bernard de Vries (06-82743809) en voor Hazerswoude-Rijndijk Saskia Heemskerk 06-82480165. U kunt ook een e-mail sturen aan .

Bron: Groene Hart Koerier, 31 mei 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *