Talentontwikkeling

Basisschool Katholieke Basisschool De Tweeklank Da Costasingel 42
OBS De Steijaert Joseph Haydnlaan 1
Voor- en Vroegschoolse educatie Junis Peuterstart Wonderland Joseph Haydnlaan 1
Spelletjes lenen Speelotheek de Bromtol JJB-gebouw
Bibliotheek Bibliotheek Rijn en Venen Joseph Haydnlaan 5
Taal- en talentopleidingen TAMA Opleidingen Potgieterlaan 10e
Bijles Bijles voor jou Kreeftstraat 10
Muziekonderwijs Muziekschool Goedhart Koudekerk aan den Rijn
Muziekvereniging Kunst na Arbeid (KNA) Koudkerk aan den Rijn
Pianolessen Spookverlaat