Zorg & Ondersteuning

Sociale Kaart Download Sociale Kaart Gemeente Alphen aan den Rijn Website Sociale Kaart
Medische Zorg Huisartsenpraktijk Rhijnenburg Rhijnenburcherlaan 2a
Huisartsenpraktijk Griffioen Rhijnenburcherlaan 2
Huisartsenpost Alphen aan den Rijn Alrijne Ziekenhuis
https://thiopharma.nl/apotheekrijnwoude/ Rhijnenburcherlaan 2
SCAL- bloed prikken Het Anker
Fysiotherapie VisieMed Fysiotherapie Potgieterlaan 10e
Fysiotherapie Klein Oude Raadhuis
Fysio-Experts Rijndijk 137
Tandarts Tandheelkunde Praktijk Rhynenburch Orionhof 32
Opvoeden en opgroeien Centrum voor Jeugd en Gezin Hazerswoude-Dorp
Jongerenwerk Jongerenwerk BOOST Zij zoeken de jeugd op!
Jeugdzorg Go!4Jeugd Jeugdzorg Het Anker
Thuiszorg Thuiszorg Activit Alphen aan den Rijn
Wijkzorg Wijkzorg Tom in de buurt Joseph Haydnlaan 5
Relatiecoaching Filove (Ira Slikker) Rijndijk 211
Taal- en talentontwikkeling Tama Talentcentrum Potgieterlaan 10e
Mensendieck Bewuster Bewegen Rhijndael, Koudekerk
Logopedie LogopediePraktijk Hazerswoude-Dorp
Dietiste Dietiste Mirjam Gordijn Potgieterlaan 10e
Diestiste Hester Nietzman Potgieterlaan 10e
Dietiste Fit met Iris Oude Raadhuis
Haptotherapie Praktijk Biemans Potgieterlaan 10e
Homeopathie Praktijk Bronsgeest Koudekerk aan den Rijn
Acupunctuur Acupunctuur Van der Schouw Het Anker
Voetverzorging Podocentrum Groene Hart Hazerswoude-Dorp
Pedicure Anke Stroes Potgieterlaan 10e
Dementiezorg Dementiezorg – De Herbergier Frederik van Eedenplein 4b
Palliatieve zorg Stichting Aurelia
EHBO EHBO vereniging Koudekerk/HW Rijndijk Koudekerk aan den Rijn
Buitenschoolse kinderopvang BSO Smallsteps Sweelincklaan 32
BSO Junis Ziezo  Da Costasingel 42
Burenhulp Actief Rijnwoude 06-23517778
Klussendienst Actief Rijnwoude 06-2332 8302
Computerhulp Actief Rijnwoude 079-3616919
Kerken Parochie H. Thomas Het Anker/Bernarduskerk
Protestantse gemeente Brugkerk/Ontmoetingskerk
Vrijwilligerswerk Vrijwilligerscollege Rijnwoude Actief Rijnwoude
Vrijwilligerswerk Rijnwoude Tom in de Buurt