Netwerk Dementie in Rijnwoude

Handen ineen voor de medemens met dementie

Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie in rap tempo toe.  Tom in de Buurt brengt hulpverleners uit de regio bijeen in een netwerk om zo tot een gezamenlijke aanpak van het vraagstuk te komen. Een dementievriendelijk Rijnwoude is het doel.

Volksziekte nummer 1
Er zijn nu al 275.00 mensen met dementie in Nederland en de verwachting is dat dit aantal in de komende 20 jaar zal verdubbelen. Dementie is een verzameling van ziektebeelden, waarvan de ziekte van Alzheimer het meest voorkomt (70%). Van alle ziektes heeft dementie de zwaarste impact op de patiënt zelf, maar ook op de mantelzorgers. 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naasten, waardoor er zo’n 300.000 mantelzorgers zijn die vaak zwaar worden belast. Dementie is daarbij de volksziekte met de hoogste zorgkosten. Kortom: een ziekte waar iedereen direct of indirect mee te maken krijgt en met grote impact op de samenleving.

Samenhang in zorg terugbrengen
“Met de decentralisatie van de zorg naar de gemeentes in 2015 is flink bezuinigd en is de aanwezige samenhang in de zorgverlening verdwenen. Die moeten we daarom nu weer terugbrengen”, vertelt Annet Beeftink.  Vanuit Tom in de Buurt is zij verantwoordelijk voor het opzetten van dementienetwerken in de verschillende verzorgingsgebieden in de gemeentes Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem.  “In Alphen aan den Rijn wordt als eerste een netwerk opgezet in het verzorgingsgebied Rijnwoude”, geeft collega Angelique van Rosmalen van Tom in de Buurt Rijnwoude aan. “Hieraan neemt een breed scala aan hulpverleners deel: van huisartsen, apotheek, wijkverpleging, welzijnswerkers, fysiotherapeuten en activiteitenbegeleiders tot aan palliatieve zorg, een predikant en de wijkagent”.

Duidelijk aanspreekpunt
“Het netwerk gaat Rijnwoude op een aantal manieren dementievriendelijker maken”, zegt Beeftink. “Allereerst door met elkaar voldoende brede ondersteuning te bieden met de huisarts en de wijkverpleegkundige of casemanager-dementie als centrale professionals. We ontwikkelen voor de hulpverleners op dit moment een ‘stroomdiagram’, zodat men van elkaar weet wie welke rol kan spelen in de hulpverlening aan mensen die te maken hebben met dementie. Zo kunnen we op efficiënte wijze ondersteuning en zorg op maat gaan leveren die toegesneden is op het type dementie, het stadium van de ziekte en de behoeften van de patiënt en mantelzorgers.” Er is een groeiende behoefte aan dagopvang en ondersteuning van mantelzorgers en mensen met beginnende dementie. Ondersteuning in de wijk kan hieraan deels tegemoetkomen. Dit heeft de volle aandacht van het netwerk.

Dementievriendelijk
We krijgen allemaal met dementie te maken. Het taboe om er over te praten is doorbroken en in de media wordt er veel aandacht aan besteed.  De meeste van u kennen wel iemand in de familie of vriendenkring met dementie. En anders kom je er wel mee in aanraking op het werk, op straat of in winkels. “Niet altijd weten mensen hoe je dementie kunt herkennen en hoe je iemand met dementie het beste tegemoet kunnen treden.  De organisatie Samen Dementievriendelijk biedt hiervoor trainingen en tips aan”, vertelt Van Rosmalen. “Het in hun waarde laten en inzicht krijgen in wat zij nog wel kunnen is essentieel voor mensen met dementie.” Zo hebben al vele medewerkers van supermarkten, banken en telefoonwinkels een training gekregen.

Doe mee en doe GOED!
Als ezelsbruggetje voor hoe je kunt omgaan met mensen met dementie is de slogan ‘Doe mee en doe GOED’ bedacht. Met de volgende vier basisprincipes kun je iemand met dementie GOED helpen: G=Geruststellen, O=Oogcontact maken, E=Even meedenken en D=Dankjewel zeggen.  Wil u weten hoe u dementie kunt herkennen, of hoe u kunt omgaan met mensen met dementie via de GOED-methode, kijk dan op www.samendementievriendelijk.nl. Via deze website kunt u gratis online trainingen volgen.  Op 9 oktober van 14.00 tot 16.30 en 10 oktober van 19.30 tot 22.00 wordt door Tom in de Buurt een cursus ‘Samen dementievriendelijk’ gegeven in Alphen aan den Rijn. Een verdiepende scholing over dementie vindt plaats op 17 en 31 oktober van 15.00 – 17.00 uur. Aanmelden via .

Informatie
Inhoudelijke informatie over het ziektebeeld dementie vindt u op de website www.alzheimer-nederland.nl. Wilt u meer informatie over het dementienetwerk van Tom in de Buurt Rijnwoude? Stuur dan een e-mail naar of bel haar op 06-53132248.