Kerken aan de Rijn

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE
Zaterdag 24 december Brugkerk 18.45 uur: Kerstgezinsdienst met dominee W. Biesheuvel.
Zaterdag 24 december Brugkerk 21.45 uur: Kerstnachtdienst met dominee W. Biesheuvel.
Zondag 25 december Brugkerk 09.45 uur: Kerstmorgenviering met pastor L.J. Hoogerwerf.
Met medewerking van shantykoor ‘Het Groene Hart’. Tevens kindernevendienst.
Zaterdag 31 december Brugkerk 19.00 uur: Oudjaarsavondviering met pastor Lâm.
Zondag 1 januari 2023 Brugkerk 10.00 uur: Nieuwjaarsviering met dominee W. Biesheuvel.

VIERINGEN RK PAROCHIE
Vrijdag 23 december de Herbergier 09.30 uur: Eucharistieviering waarin pastoor Visser voorgaat.
Dhr. C. de Vriend is de organist.
Zaterdag 24 december Bernarduskerk 17.30 uur: Familieviering voor jong en oud, waarin pastor S. van Winden voorgaat. Het projectkoor en het Tweeklank kinderkoor zingen mooie liederen onder leiding van Esther Uittenhout en met Peter van Veen aan de piano. Voor de viering gaat het koor ook een aantal liederen zingen. Het thema van deze viering: Geboorte van Hoop.
Zaterdag 24 december Bernarduskerk 21.00 uur: Woord en Communieviering waarin pastor Lam voorgaat. Het Bernarduskoor zingt o.l.v. Anne-Marie de Groot-Wesselingh en voor de gelegenheid speelt dhr. Mattijs Vijverberg op het orgel.
Zondag 25 december Bernarduskerk 11.00 uur: Eucharistieviering waarin pastoor Visser voorgaat. De cantor groep zingt tijdens deze viering onder leiding van dhr. Nico Wesselingh aan het orgel.
Vrijdag 30 december de Herbergier 09.30 uur: Woord en communieviering waarin de werkgroep voorgaat.
Zaterdag 31 december Brugkerk 19.00 uur: Oudejaarsviering waarin pastor Lam voorgaat.
Zondag 1 januari 2023 Bonifatiuskerk 10.30 uur: Eucharistieviering waarin het pastoraal team voorgaat.

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan den Rijn / Hazerswoude-Rijndijk. Samenstellers: R. Kuiper – Reijneveld (Prot. Gem.), tel. 06-15557257 en M. Kerkvliet – Heemskerk (RK – Parochiekern), tel. 071-3414210, mailadres: . Websites: www.pknkoudekerk.nl en www.heiligethomas.