Nr 1 27 januari 2020

Het Netwerk Hazerswoude-Rijndijk en het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost informeren alle geïnteresseerde organisaties, verenigingen, stichtingen en inwoners via deze nieuwsbrief over de ontwikkelingen rond de inrichting van de voormalige Christelijke Basisschool De Rhynenburch tot een tijdelijk dorpshuis.
Workshops met vaste bewoners en gebruikers van het dorpshuis
De voorbereidingen zijn getroffen om medio maart workshops te houden onder leiding van architectenbureau AatVos. In deze workshops zullen de huidige en toekomstige vaste bewoners van het gebouw (Bibliotheek, Tom in de buurt, Junis), samen met een aantal vertegenwoordigers van gebouwgebruikers, verkennen hoe men in het gebouw gaat samenwonen en samenleven. Aan geïnteresseerde gebruikers is gevraagd vooraf input te leveren over hun eisen en ideeën voor het gebruik van de school. Die input wordt meegenomen.    
Wat vinden inwoners ervan?
Via de Groene Hart Koerier wordt binnenkort een oproep gedaan aan de inwoners om mee te denken over hoe het tijdelijke dorpshuis eruit moet komen te zien qua voorzieningen en sfeer. In workshops van 1,5 uur kunnen groepjes van 4-8 personen met behulp van 3 kaartspellen op een speelse manier aangeven wat zij belangrijk vinden. Ook kunnen de deelnemende organisaties de spellen met hun leden, klanten en deelnemers spelen. De zo verkregen input van inwoners wordt meegenomen in de workshops. Wilt u dat we een workshop organiseren voor uw club, laat het dan aan ons weten!  
Toegang tot de school voor bestemmingsverkeer
Door de gemeente is gekeken is naar de mogelijkheden om op het schoolplein ruimte te creëren zodat bestemmingsverkeer dat vanaf de Sweelincklaan het pad inrijdt kan keren om terug te rijden. Deze route is bedoeld voor ambulances, brandweer, leveranciers en het in speciale gevallen afzetten van bezoekers die slecht ter been zijn. Ook de verlichting van het schoolplein wordt verbeterd. Hoe precies wordt meegenomen in de workshops.
 
Contact:  .    Aan/afmelden voor de nieuwsbrief.