Ouder worden is ook een feest!

De bijeenkomst van het netwerk ‘Prettig ouder worden in Rijnwoude’ leverde met ruim 100 deelnemers een gezellige drukte op en veel nuttige informatie van aanbieders van zorg, ondersteuning en activiteiten in onze regio. Het werd een waar feest, met taart!

Orde in het aanbod
Zeven organisaties die een rol spelen bij de zorg voor en het welzijn van ouderen zijn het netwerk ‘Prettig ouder worden in Rijnwoude’ gestart met als doel het aanbod aan zorg en activiteiten inzichtelijker te maken. Een van de initiatiefnemers is Habeko wonen.  “Soms zien ouderen door de bomen het bos niet meer in alle instanties en telefoonnummers die je kunt benaderen als je vragen hebt”, stelt directeur Martin Bogerd in zijn presentatie.  “Wij willen als netwerk een gids zijn in dit oerwoud van zorgvragen en -oplossingen, met Tom in de Buurt als centraal contactpunt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ook de leuke kanten van het ouder zijn benadrukt worden. Naast goede zorg is aandacht voor het welzijn dus heel belangrijk. Dan kan ouder worden ook een feest zijn!

Ouderenbezoeken
Saskia Heemskerk presenteerde de resultaten van de interviews die met zelfstandig wonende 75-plussers uit Hazerswoude-Rijndijk zijn gehouden. Van de 200 aangeschreven ouderen hebben er 56 deelgenomen aan het onderzoek. Van deze deelnemers woont tweederde met een partner. De meesten zijn tevreden met hun leven en met het aanbod aan voorzieningen. Bijna een kwart van de ondervraagden voelt zich wel eens eenzaam.  “Deze serie ouderenbezoeken is een pilot die we willen uitbreiden naar de andere dorpen”, vertelt Saskia. “We zijn ons ervan bewust dat met deze aanpak vaker ouderen hebben gereageerd die relatief gezond en actief zijn. Daarmee kan het geschetste beeld rooskleuriger zijn dan het in de praktijk is.”  Jos Timmermans van Actief Rijnwoude voegt daaraan toe: “Ons doel is met ondersteuning en activiteiten diegenen te bereiken die dit het hardst nodig hebben. Soms hebben mensen een extra zetje nodig om een drempel over te stappen om hulp of gezelschap te vragen. Wij zoeken als netwerk naar de wegen om juist ook deze ouderen te bereiken.”

Routekaart
Saskia Posthuma van Tom in de Buurt presenteerde de gloednieuwe ‘Routekaart’ voor ouderen in Rijnwoude, die iedereen ook meteen mee kon nemen. Op een overzichtelijk A4tje staat aangegeven bij wat voor soort vragen men hulp kan inroepen. “Wij zijn als Tom in de buurt het centrale contactpunt voor al deze vragen.  Dat betekent niet dat wij ook alle antwoorden hebben. We weten echter wel wie er wel over gaat en zorgen ervoor dat er direct en snel wordt doorverwezen naar de juiste instantie. Ook kan de wijkcoach van Tom in de Buurt de hulpvraag uitzetten bij de betreffende instantie, als de vraagsteller dat op prijs stelt.”  Met alle medewerkers en vrijwilligers vormt het netwerk zo de ogen en oren van de senioren in Rijnwoude.”  

Uitbreiding van het netwerk
Dat het netwerk inmiddels al flink is uitgebreid bleek wel uit de informatiemarkt die men na de presentaties kon bezoeken. Organisaties die zich in de regio inzetten voor zorg en welzijn van ouderen presenteerden hier hun aanbod van diensten en activiteiten, zoals Wijdezorg, Tom in de Buurt, Participe, Activite, Allcura, Vegro, Aurelia, de Zonnebloem, Actief Rijnwoude, Leuk voor Elkaar Alphen, Netwerk dementie, Dorpsoverleggen, Stichtingen Welzijn Ouderen, Vrouwen van Nu, de Bibliotheek Rijn en Venen, Protestantse Gemeente, Parochie H. Thomas, Habeko wonen en de gemeente Alphen aan den Rijn.  

Volgend jaar weer?
Uit de welzijnsbezoeken kwam ook naar voren dat er behoefte is om periodiek een totaaloverzicht te krijgen van het aanbod aan diensten en activiteiten. Dat kan natuurlijk via een papieren overzicht in de vorm van een folder of krantenbericht. Misschien ook een idee om dit ―gezien het grote succes van deze eerste keer― te koppelen aan een jaarlijkse senioren informatiemarkt voor heel Rijnwoude? 

Informatie
De routekaart met informatie over het vragenloket van Tom in de Buurt, maar ook met informatie over de wekelijkse spreekuren in Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn, is vanaf heden te verkrijgen bij Tom in de Buurt en de andere organisaties uit het netwerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *