Prettig Ouder Worden Rijnwoude

Zorg- en welzijnsorganisaties in Rijnwoude hebben de handen ineen geslagen om ouderen te ondersteunen in een gezond, actief en zelfstandig leven. De leuke kanten van het ouder worden staan daarbij centraal.  Op 6 maart vertellen zij er meer over op een informatiebijeenkomst.

Zelfstandig thuis wonen
Tom in de Buurt (welzijn en zorg in de wijk), Activite, Allcura, Wijdezorg (zorg aan huis), Habeko wonen (sociale huur), Participe (participatie en activering), Actief Rijnwoude (activiteiten en burenhulp) en de gemeente Alphen (seniorenbeleid) hebben allemaal een rol in het ondersteunen van ouderen. Met elkaar zorgen zij ervoor dat ouderen zo lang mogelijk op een plezierige manier thuis kunnen blijven wonen. De één richt zich daarbij vooral op het voorkomen van lichamelijke gebreken en eenzaamheid, de ander op het bieden van ondersteuning en zorg in de thuissituatie als dat nodig wordt.  “Het benadrukken van de leuke kanten van het ouder worden is een van onze doelstellingen”, vertellen de initiatiefnemers. “En krijg je dan toch klachten, dan moet je goed en snel de juiste ondersteuning krijgen”. 

Gids en routekaart
Welke ondersteuning er allemaal is en bij welke organisatie je nu voor wat moet zijn is voor ouderen en hun naasten niet altijd even helder. Ook is er het risico dat men langer moet wachten op de gevraagde hulp als men wordt doorverwezen.  “Voor mensen die hulp zoeken bij het vinden van de juiste ondersteuning richten wij een gezamenlijk vragenloket in bij Tom in de Buurt. Dat steunpunt  is telefonisch bereikbaar op werkdagen en via een spreekuur per dorpskern”, vertelt Saskia Posthuma van Tom in de Buurt.  Op de achtergrond maakt het samenwerkingsverband verbinding tussen alle aanbieders van zorg via bijeenkomsten waarin men elkaar informeert en de dienstverlening bijstuurt. “Ook hebben we het aanbod aan ondersteuning en activiteiten overzichtelijk in kaart gebracht in een ‘routekaart’ voor zowel de hulpverleners zelf als voor de cliënten en hun mantelzorgers. We kunnen zo een integrale aanpak bieden”.

Laagdrempelig
“Het gaat er ook om dat de aanbieders van zorg en activiteiten verder kijken dan hun eigen terrein”, geeft Martin Bogerd van Habeko wonen aan. “Stel, een opzichter van ons komt langs voor een lekkage en ziet dat iemand slecht ter been is en hulp kan gebruiken. Die kan dat bespreken en als men wil de vraag direct doorgeven aan de juiste instelling. Zo kunnen de medewerkers en vrijwilligers van alle betrokkenen partijen met elkaar de hulp laagdrempelig maken”.

Wat zijn de wensen?
In de afgelopen maanden hebben de initiatiefnemers een pilot uitgevoerd in Hazerswoude-Rijndijk met 46 welzijnsbezoeken bij ouderen. “Doel van die bezoeken is helder te krijgen wat de behoeften van thuiswonende ouderen zijn en wat men op dit moment mist in het aanbod aan zorg, ondersteuning en activiteiten”, vertellen de initiatiefnemers. “De uitkomsten van dit onderzoeken en de routekaart willen we presenteren op een informatiebijeenkomst.”  Er is ook een informatiemarkt waarop initiatiefnemers en andere lokale organisaties die zich op (het welzijn van) ouderen richten zichzelf presenteren.

Informatieve bijeenkomst
Op 6 maart bent u uitgenodigd voor de voorlichtingsbijeenkomst met informatiemarkt in Hazerswoude-Rijndijk. Deze vindt plaats in Het Anker aan de Chopinlaan van 14.00 – 16.00 uur. Voor meer informatie, maar ook om u aan te melden voor vervoer naar het Anker, kunt u contact opnemen met Tom in de Buurt, telefoon: 088 – 900 4567.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *