Project ‘tijdelijk dorpshuis’

Een nieuw dorpshuis voor Hazerswoude-Rijndijk
De gemeente Alphen aan den Rijn is voornemens om voor de dorpskern Hazerswoude-Rijndijk een nieuw dorpshuis te bouwen. De intentie is om voor het einde van de huidige raadsperiode (eind 2021) een gemeenteraadsbesluit genomen te hebben over de bouw van dit nieuw dorpshuis.  Vanaf dat moment duurt het ook nog een aantal jaar voordat het gebouw er ook daadwerkelijk staat. Vanaf begin 2020 wordt in totaal een periode van 5-7 jaar gerekend.

Eerst een tijdelijke oplossing
De maatschappelijke organisaties en verenigingen en clubs zonder een eigen honk zijn nu verdeeld over meerdere gebouwen gehuisvest, of zoeken naar geschikte huisvesting. De bibliotheek en Tom in de Buurt zitten nu al in de voormalige Rhijnenburchschool en Junis is op zoek naar ruimte om een extra BSO-groep te kunnen draaien. Kinderen staan nu op een wachtlijst. Het Netwerk Hazerswoude-Rijndijk heeft alle partijen bij elkaar gebracht

Het Anker sluit
Overige activiteiten vinden plaats in multifunctioneel centrum Het Anker. Dit gebouw is rond 1970 neergezet en onder architectuur (Alberts, organische bouwstijl) gebouwd met als hoofdfunctie kerkgebouw. Ook was er het consultatiebureau in gevestigd en was het geschikt voor uitvaarten. Er is in dezelfde tijd door Albers een aanbouw voor Jeugdwerk (JJB) aan het gebouw gemaakt. Men heeft het gebouw nooit kostendekkend kunnen exploiteren, zeker niet toen de kerkfunctie eruit verdween. Vanwege de hoge kosten voor onderhoud en exploitatie, het feit dat niet alle organisaties en clubs met elkaar in het gebouw passen en het gebouw qua sfeer niet past bij de wensen anno 2020 (somber, onpraktisch ingericht en niet te verduurzamen en te veranderen), heeft de gemeente besloten het gebouw per 1-7-2020 te sluiten als dorpshuis. Begin 2020 is het gebouw ‘als erfgoed-object’ te koop gezet. De gemeente wil dat de huidige huurders van Het Anker ook gebruik gaan maken van de school locatie in de overbruggingsperiode.

Niet iedereen is er gelukkig mee
Een aantal van de huidige gebruikers van Het Anker is niet blij met de voorgenomen sluiting van hun gebouw en zien de oude school om uiteenlopende redenen niet als goed alternatief. Anderen zien het als een kans om (eindelijk) tegen lage maatschappelijke tarieven de activiteiten te kunnen organiseren die men op de wensenlijst heeft staan. De commerciële tarieven in Het Anker vormden daarvoor tot op heden een belemmering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *