Uw Groene Hart Koerier blijft ook in 2023 in ‘de bus’ komen!

“Heel erg fijn, alle reacties die we nu weer mochten ontvangen naar aanleiding van de aankondiging in de vorige Groene Hart Koerier dat er ‘witte rook’ was gekomen uit de ‘schoorstenen’ van het gemeentehuis!”, aldus Piet Bos, voorzitter van de Stichting Groene Hart Koerier.

Dankzij uw massale steun uit alle kernen van de voormalige gemeente Rijnwoude heeft het gemeentebestuur geconcludeerd dat een zo geliefd en g goed gelezen ‘dorpsblad’ toch niet uit ons midden mocht verdwijnen. En laten we eerlijk zijn, het heeft best aan een zijden draadje gehangen! Het zal duidelijk zijn dat het gemeentebestuur niet lichtzinnig is omgegaan met de financiën die immers uit de door de inwoners ingelegde belastingopbrengsten zouden
moeten komen. Maar als er massaal wordt aangegeven dat deze belastingen ook aangewend kunnen worden om een huis-aan-huis blad te ondersteunen en daarmee de samenhang tussen de inwoners in de kernen van haar verspreidingsgebied een nieuwe impuls te kunnen geven.

Werken aan toekomst
Het zou daarentegen ook niet verstandig zijn van het gemeentebestuur om deze steun ongelimiteerd te verstrekken en daarom zijn er wel een aantal voorwaarden gekoppeld aan deze beslissing. Wethouder Relus Breeuwsma die het ‘dossier’ tijdelijk heeft moeten overnemen van zijn momenteel zieke collega Gert van den Ham – was daarin ook duidelijk. De steun geldt voor één jaar en dat jaar dient de Groene Hart Koerier te gebruiken om door te schakelen naar een “Groene Hart Koerier 2.0” zodat eind 2023 kan worden vastgesteld dat de krant het ook zonder deze steun kan redden. Hier en nu uitleggen wat die
voorwaarden precies inhouden gaat te ver, maar het bestuur heeft steeds aangedrongen op behoud van het ‘dorpse karakter’ van de krant. Dit houdt in: Elke week verschijnen op een vertrouwd tijdstip waarop door de trouwe lezers kan worden gerekend. De inhoud van de krant bestaat voor het overgrote deel
uit informatie vanuit en betrekking hebbende op het dagelijks leven in haar verspreidingsgebied en het hoeft geen nadere uitleg dat in die inhoud juist de kracht van de krant lag en ligt en in de toekomst ook zal liggen.

Zichtbaarheid
Wethouder van den Ham zei het eerder dit jaar: de Groene Hart Koerier zal meer zichtbaar moeten zijn en haar verspreidingsgebied wat moeten vergroten om meer mensen kennis te laten maken met de ‘sociale cohesie’ die het blad met zich meebrengt. Een flinke klus voor het bestuur dat zich niet kan voorstellen dat
ze dit met de huidige kleine groep vrijwilligers voor elkaar zal kunnen krijgen. In het nieuwe jaar zal er dus flink doorgepakt moeten gaan worden. Gelukkig zijn er reeds meldingen gekomen van lezers/plaatsgenoten die zich hier mede voor willen inzetten. En zoals het zo vaak gaat “Vele handen maken licht werk”

Doorpakken
Denkt u nu dus dat u daar ook een steentje aan kan en wil bijdragen laat dit dan weten op en we gaan snel kijken welke taak we hier voor u kunnen invullen. Het gaat lukken want de Groene Hart Koerier moet blijven!!