Over Ons

Het Netwerk Hazerswoude-Rijndijk:

  • is het netwerk van (netwerken van) in het dorp actieve aanbieders van diensten en activiteiten aan inwoners (gemeente, bedrijven, organisaties, verenigingen, stichtingen en inwonersinitiatieven)
  • is een inwonersinitiatief om de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals te bevorderen met als doel het aanbod aan diensten en activiteiten optimaal af te stemmen op de behoeften van de inwoners
  • ondersteunt behoud en verdere ontwikkeling van de leefomgeving en een samenhangend en dekkend pakket aan voorzieningen en activiteiten in het dorp

Inwonersinitiatief:

  • brengt het netwerk en hun activiteiten, initiatieven en projecten in kaart
  • draagt zorg voor de opstart en ondersteuning van het netwerk met bijeenkomsten en promotionele activiteiten